המוצרים שלנו

מימון רישוי הבניה (טרום היתר)

החל מ 80% חתימות הדיירים ועד קבלת היתר בניה בתנאים, אנו מממנים את הפקת הרישוי לפרויקט.

מימון הבניה

שמים וארץ מציעה ליזמים מימון לשלב הבניה בשיטת הליווי הסגור ובמתכונת בנקאית.

השלמת הון עצמי

במסגרת מימון הבניה לפרויקטים, שמים וארץ מעמידה סל שירותים איכותי ומקיף, בהם: אשראי בכיר (חלף חוב בנקאי), מימון השלמת הון עצמי (מזנין), פוליסות ערבות חוק מכר וערבויות ביצוע.

מהחתימה ועד הבניה. מקצה לקצה. שמים וארץ יחד איתך.