בישראל ישנם כ 2000 יזמים בתחום התחדשות העירונית

מתוכם כ 10% הינם יזמים גדולים ובינוניים כלומר כ 1800 יזמים הינם יזמים בתחילת דרכם רובם ככולם בעלי פרויקט אחד או שניים ללא נסיון וללא יכולת פיננסית.

במיוחד עבור יזמים אילו פיתחה קרן שמים וארץ מודל מנצח!

הניסיון המקיף שלנו במימון, ביזמות ובבניה העניק לנו את יכולת הייחודית ליצור מכשיר מימון חדש ויעיל, שמצד אחד מצמצם את הסיכון למשקיע ומצד שני מבטיח שלווה פיננסית ליזם. אנו מציעים לכם להיפגש ולהכיר את הדור הבא של עולם המימון בנדלן.

קצת עובדות:

מספר משקי הבית במדינה, שעמד בשנת 1988 על 1.2 מיליון משקי בית, צמח והגיע ל-2.47 מיליון בשנת 2016.
עד שנת 2048, המספר הזה צפוי לגדול בקרוב ל-100% - ולהגיע ל-5.3 מיליון משקי בית.
כל המשפחות הללו צריכות מקום לגור.
במהלך 30 השנים האחרונות, נבנו בישראל כ-1.3 מיליון דירות. לפי הערכות,
נדרש לבנות מעל 2 מיליון דירות ב-30 השנים הבאות
ועד 2048, אנו צפויים לחיות במדינה עם יותר מ-16 מיליון אזרחים.
התחדשות בניין הארץ הכרחית לקיום אזרחי מדינת ישראל!

 
 

הליך ההתקשרות לקבלת מימון

הליך ההתקשרות עם הקרן לצורך קבלת מימון בשלב טרום היתר

שלב א'

גיבוש הצעת מימון

 1. פגישת היכרות עם היזם והבנת צורכי המימון
 2. ניתוח נתוני הפרויקט וגיבוש מבנה הצעת מימון
 3. גיבוש תנאים מסחריים

שלב ב'

אישורים ובדיקות

 1. הגשת מסמכים - בקשה לבדיקה ופרטי פרויקט
 2. הכנת דוח היתכנות כלכלית GONOGO
 3. הכנת דוח משפטי- בדיקת נאותות DD
 4. הכנת תיק בקשת אשראי לאישור וועדת השקעות / דירקטוריון
 5. קבלת אישור מוועדת השקעות / דירקטוריון

שלב ג'

חתימת חוזה מימון / מכון היתרים

 1. חתימה על הסכם מימון
 2. חתימה על הסכם מכון היתרים
 3. פתיחת חשבון ליווי בבנק
 4. הקמת מכון היתרים יעודי לפרויקט מבנק יועצים של הקרן

שלב ד'

פעילות / פיקוח על הליך התכנון עד היתר

 1. הטמעת טכנולוגיה - דיווחים ופיקוח
 2. ישיבת יועצים
 3. הכנת תוכנית הגשה ואישור ברשות המקומית
 4. החלטת וועדה בתנאים ומילוי מטלות
 5. הפקת שובר תשלום אגרות - היתר בניה

שלב ה'

סיום שלב היתר

 1. פרעון יתרת תשלום לקרן
 2. הגשת הצעת מימון לביצוע
 3. קבלת סט תוכניות לביצוע / מכרז קבלנים

הליך ההתקשרות עם הקרן לצורך קבלת מימון לשלבי ביצוע הבנייה

שלב א'

גיבוש הצעת מימון

 1. פגישת היכרות עם היזם והבנת צורכי המימון
 2. ניתוח נתוני הפרויקט וגיבוש מבנה הצעת מימון
 3. גיבוש תנאים מסחריים

שלב ב'

אישורים ובדיקות

 1. הגשת מסמכים - בקשה לבדיקה ופרטי פרויקט
 2. הכנת דוח היתכנות כלכלית GONOGO
 3. הכנת דוח משפטי- בדיקת נאותות DD
 4. הכנת תיק בקשת אשראי לאישור וועדת השקעות / דירקטוריון
 5. קבלת אישור מוועדת השקעות / דירקטוריון

שלב ג'

גיבוש הצעת מימון לביצוע

 1. החלטת וועדה בתנאים
 2. שמאות דוח אפס בהתאם להחלטת וועדה
 3. גיבוש תנאים מסחריים

שלב ד'

אישורים ובדיקות

 1. הגשת מסמכים - בקשה לבדיקה ופרטי פרויקט
 2. שמאות
 3. הכנת תיק בקשת אשראי לאישור וועדת השקעות / דירקטוריון
 4. קבלת אישור מוועדת השקעות / דירקטוריון

שלב ה'

חתימת חוזה מימון לביצוע

 1. חתימה על הסכם מימון
 2. פתיחת חשבון ליווי בבנק
 3. פיקוח הנדסי/ שמאי והזרמת כספים
 4. חלוקת רווחים
 

צרו אתנו קשר עוד היום ואנחנו נבחן את הפתרונות הפיננסים עבורכם

office@sva-il.co.il 072-372-6586

 
פתיחת צ'ט
רוצים לדבר? אנחנו כאן בשבילכם
איך נוכל לעזור לך?